Logo kbo R ZW KL 2018 SpierdijkPrivacybeleid logo

Dit document is een groei document en zal geregeld worden geoptimaliseerd 


Op 25 Mei is de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. 
Deze nieuwe wet stelt strengere eisen aan het verwerken en beschermen van persoonsgegevens, 

Deze gegevens worden gebruik voor:
 - De administratie van contributie betaling .
 - Verzending van het tijdschrift 'KBO-PCOB'.
 - Het bijhouden van verjaardagen en Jubileums.
 - Foto's van evenementen voor de website.
Deze gegevens zullen nooit :
 - voor andere doeleinde worden gebruikt.
 - of aan anderen verstrekt.
 - of voor internet doeleinde worden gebruikt.
De gegevens die we gebruiken zijn:
 - Naam, Adres, Postcode en Plaats en Telefoonnummer. ( Dit zijn contact gegevens voor contributie en bezorging van het maandblad)
 - Geboorte datum en lid vanaf. (gebruiken we voor verjaardag en jubileums)
Deze gegevens zijn alleen bij het Bestuur bekend en worden bijgehouden en bewaard bij de ledenadministratie.
De gevens op de site:
 - Contact gegevens van het bestuur ( Deze is er voor de leden om in contact te komen met een van de bestuurslid)
 - Inlog gegevens ( Deze zijn voor het werken op de achtergrond aan de site)